Climate Camp Cymru – Meet-up info announced 13-17 August 2010

From midday on Friday 13th August you are invited to a convergence space in central Cardiff. The location of this space is Cardiff Quaker Meeting House, 43 Charles Street, Cardiff.

From here people will be directed to a train station, where minibuses will be available to transport people to the the site. Experienced cyclists may wish to bring bikes and cycle to the site.

NB: you will need £4.50 each way for the train fare.

The location of the site will be announced at approximately 2pm on Friday 13th August.

At 2pm on 13th August people will be sentenced at Merthyr Crown Court for the lock-on to the railway line between Ffos-y-Fran and Aberthaw power station. It would be great if people could go to the court to support them. Transport will be arranged to the site after.

The convergence space in Cardiff will be open until 5pm. We encourage everyone who can to reach the site on Friday night, although the minibuses will be available throughout Saturday from the train station.

Please watch this space for more detail.

Things to bring:

 • Tent
 • Sleeping bag
 • Warm clothes and waterproofs
 • Plate, bowl, mug and cutlery
 • Loo roll
 • and a bike could be useful too

www.climatecampcymru.org
info@climatecampcymru.org
07040 909 147

Fe’ch gwahoddir i man cyd-gwrdd yng nghanol Caerdydd o ganol dydd ar ddydd Gwener 13eg Awst. Y man cwrdd ydy Cardiff Quaker Meeting House, 43 Charles St, Caerdydd.

O’r man yna byddwch chi’n cael eich cyfarwyddo i’r orsaf trenau sy’n agos at y safle, ble fydd fws-mini ar gael i gludo pobol i’r safle wersylla. Mae croeso i seiclwyr profiadol dod a beiciau a seiclo i’r safle wersylla.

SYLWER: bydd angen £4.50 arnoch ar gyfer cost y tren am y ddwy ffordd.

Bydd lleoliad y safle yn cael ei gyhoeddi tua 2yp dydd Gwener 13fed o Awst.

Yn ogystal, am 2yp ar 13eg Awst yn Llys y Goron Ferthyr, mae yna
dedfrydiad o’r weithredwyr a glymodd eu hunan i gledrau’r rheilffordd rhwng Ffos y fran a phwerdy glo Aberddawan. Byddai’n wych pe byddai pobl yn gallu mynd i’r llys i’w cefnogi nhw. Bydd trafnidiaeth yn cael ei darparu i’r safle wedyn.

Bydd Man Cyd-gwrdd yng Nghaerdydd ar agor tan 5pm ar ddydd Gwener a ddydd Sadwrn. Rydym yn annog i bawb i cyrraedd y safle nos wener, ond bydd y fysiau mini yn rhedeg trwy dydd Sadwrn o’r orsaf trenau.

Gwyliwch y gofod yma am fwy o fanylion.

Dewch a’r offer canlynol-

 • Pabell
 • Sach cysgu
 • Dillad twym a dillad glaw
 • Plât, bowlen, cwpan, cyllell a fforc
 • Papur lle chwech
 • Efallai byddai beic yn ddefnyddiol hefyd!!

www.climatecampcymru.org
info@climatecampcymru.org
07040 909 147